ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 11.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи "Національний депозитарій України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Шевченківський, м. Київ, 04071, вул. Нижній вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серія АО1, № 795373
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрайія
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.05.1999
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 482-52-07/04
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис 01 жовтня 2013 року Національний депозитарій України набув статусу Центрального депозитарію і здійснює депозитарну діяльність на підставі зареєстрованих в НКЦПФР "Правил Центрального депозитарію цінних паперів" за №2092

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи "Полісметал-Реєстр"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36567137
Місцезнаходження д/н, Київська область, б/н, м. Київ, 04073, Московський прспект, буд. 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 286844
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2014
Міжміський код та телефон (044)468-60-15
Факс (044)468-60-15
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис б/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22890033
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Соломенський, м. Київ, 03037, вул. Білгородська, 14 , кв. 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності свідоцтво № 0322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 270-20-62
Факс (044) 270-20-62
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Рішенням Аудиторської Палати України № 315/3 від 24 вересня 2015 року свіжоцтво продовжено до 24 вересня 2020 року. ТОВ має свідоцтво № 0383 від 26.09.2013р Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості.