ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Національний депозитарій України
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Шевченківський, м. Київ, 04071, вул. Нижній вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серія АО1, № 795373
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Шевченківська районна у м. києві державна адміністрайія
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.05.1999
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 482-52-07/08
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис 01 жовтня 2013року Національний депозитарій України набув статусу Центрального депозитарію і здійснює депозитарну діяльність на підставі зареєстрованих в НКЦПФР "Правил Центрального депозитарію цінних паперів" за №2092

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи "Полісметал-Реєстр"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36567137
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 04073, Московський проспект, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286844
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія зцінних паперів та фондавого ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2014
Міжміський код та телефон (044) 468-60-15
Факс (044 468-60-15
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22890033
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Соломенський, м. Київ, 03037, вул. Білгородська, 14 , кв. 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності свідоцтво № 0322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 270-20-62
Факс (044) 270-20-62
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Рішенням Аудиторської Палати України № 315/3 від 24 вересня 2015 року свіжоцтво продовжено до 24 вересня 2020 року.ТОВ включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов"язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.09,2013 року № 279/4. Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки професіональних учасників ринку цінних паперів П 000187 від 23.12.2013 року строк дії подовжено до 24.09.2020 року, реєстаційний номер П 000301