ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.11.1111 01.01.1111 01.11.1111 11.11.1111
Дата виплати дивідендів 01.11.1111 01.11.1111 01.11.1111 11.11.1111
Опис На загальних зборах акціонерів, що відбулися 15 серпня 2014 року, було вирішено нарахувати та виплатити дивіденди в сумі 1837664 грн з нерозподіленого прибутку минулих років (протокол № 21 від 15.08.2014р), які і були виплачені через депозитарну систему 20.08.2014року. Рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 10 квітня 2015року : дивіденди за результатами діяльності в 2014 році не нараховувати (питання №5 протоколу №22 від 10.04.2015 року). Наступні загальні збори акціонерів відбудуться 29.04.2016р, на яких буде вирішене питання про нарахування дивідендів за результатами діяльності в 2015 році.