ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 16.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 1837664.4 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0.15 0
Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 1770972.6 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.11.1111 11.11.1111 15.08.2014 11.11.1111
Дата виплати дивідендів 11.11.1111 11.11.1111 25.08.2014 11.11.1111
Опис Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: на позачергових зборах акціонерів що відбулися 15.08.2014 року, було прийняте рішення про нарахування та виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 15.08.2014 року Дата початку виплати дивідендів: 25.08.2014 року Розмір виплати дивідендів: 0,15 грн на 1 акцію. Порядок виплати дивідендів: згідно частини 5-ї статті 30 Закону Украхни "Про акціонерні товариства" та рішення НКЦПФР від 02.07.2014 № 854 емітент забезпечує перелік коштів, що підлягають виплаті як дивіденди, Центральному депозитарію, який в свою чергу перераховує ці кошти на рахунки депозитарних устванов для виплати їх своїм депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування /відкриття рахунку в цінних папкрах, укладених з ними. Строк виплати дивідендів: на протязі 6-ти місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. Адреса депозитарної установи ТОВ "Полісметал-реєстр": м. Київ, Московський проспект, 11.