ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 16.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГІПРОЦУКОР”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 648683
3. Дата проведення державної реєстрації 18.06.1997
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 3062744
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 49
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

71.11 - Діяльність у сфері архітектури

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26005425569
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ
5) МФО банку 380805
6) Поточний рахунок 26006425568