ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 16.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.04.2011207/1/11Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA 4000139356Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25122510963062774100
Торгівля цінними паперами емітента на біржовому ринку не проводилась. В лістинг будь-якої біржі цінні папери емітента не включені. Спосіб розміщення: приватне розміщення простих іменних акцій