ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2012 рік

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 09.09.9900 09.09.9900 09.09.9900 09.09.9900
Дата виплати дивідендів 06.09.9900 09.09.9900 09.09.9900 09.09.9900
Опис Дивіденди за 2012 рік не нараховувалиcя ( рішення загальних зборів акціонерів 10.04.2013 р), за попередній період також не нараховувалися і відповідно не виплачувалися (рішення загальних зборів акціонерів 04.04.2012 року)