ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 49 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 17 Фонд оплати праці: 2228 тис. грн Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: збільшення на 206,4 тис.грн Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: у відповідності з планом підвищення кваліфікації працівники товариства систематично проходять навчання по охороні праці, беруть участь в роботі галузевих семінарів та конференцій, відвідують спеціалізовані виставки. Керівництво обмінюється досвідом роботи з колегами із Росії, Беларусі, Німеччини. Відповідно до отриманих ліцензій фахівці проходять навчання та отримують кваліфікаційні посвідчення, сертифікати з оцінки майна та майнових прав, пожежної безпеки, електропостачання, будівництва, бухгалтерського обліку.