ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГІПРОЦУКОР”
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Укргіпроцукор"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 01133
3.1.5. Область, район м. Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
3.1.6. Населений пункт м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Щорса,31

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 648683
3.2.2. Дата державної реєстрації 18.06.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Печерська районна у м.Київі державна адміністрація
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 3062744
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 3062774

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.2. МФО банку 300335
3.3.3. Поточний рахунок 2600213388
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.5. МФО банку 300335
3.3.6. Поточний рахунок 2600213388

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
71.11 [2010]Діяльність у сфері архітектури
74.20.3 [2005]Дiяльнiсть у сферi геодезiї, гiдрографiї та гiдрометеорологiї
70.20.0 [2005]Здавання в оренду власного нерухомого майна

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектуриАВ №51415818.06.2010Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Державна архітектурно-будівельна інспекц15.06.2015
Опис:
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Предметом діяльності товариства являеться комплексне проектування нового будівництва, розширення, реконструкція та технічне переозброєння підприємств, будівель та споруд, тому товариство кожні 5 років продовжує термін дії ліцензії на виконання цих робіт
Оціночна діяльністьсертифікат № 6147/0727.05.2010Фонд державного майна України27.05.2013
Опис:
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство кожні 2 роки продовжує термін дії сертифіката з оціночної діяльності для проведення експерної оцінки майна і майнових прав
Проектування енерготехнологічних розділів та систем паливо(енерго)використаннявисновок 10/1518.11.2005Урядовий орган державного управління Державна інспекція з енергозбереження по Київській області11.05.2013
Опис:
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує і надалі продовжувати дію ліцензії

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор"вул. Грінченка,1, м.Київ , 01001
До складу асоціації входять цукрові заводи та проекті організації, діяльність яких полягає у виробництві та сприянні виробництву цукру вУкраїні. ПрАТ "Укргіпроцукор" як член асоціації бере участь в програмах та заходах, що проводяться асоціацією, виконує проектні роботи на реконструкції, розширення, технічне переозброєння існуючих цукрових заводів, які являються членами асоціації.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента