ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м. Київ, 04107, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-40
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи "Полісметал-реєстр"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36567137
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м.Київ, 04073, Московський проспект, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581109
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія зцінних паперів та фондавого ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.03.2011
Міжміський код та телефон (044) 464-49-06
Факс (044 464-49-06)
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22890033
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Соломенський, м. Київ, 03037, вул. Білгородська, 14 , кв. 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності свідоцтво № 0322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 093-690-68-63
Факс д/н
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 0322, видане рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року №98 , продовжене рішенням Аудиторської палати України від 23 грудня 2010 року № 224/3, чинне до 23 грудня 2015 року