ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЦУКРОТЕХСЕРВIС-ЛТД" 33598890 Україна, м. Київ, Печерський, 01133, м. Київ, вул.Щорса, 31 10.05.2006 3 358 856 27.4168000 3 358 856 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Шкабара Євген Iванович СН № 362563, виданий Харкiвське РУГУ МВС України в м. Києвi 12.12.1996 09.09.1997 4 820 900 39.35070000000 4 820 900 0 0 0
Усього  8 179 756 66.7675000 8 179 756 0 0 0