ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Ревiзор акцiонерного товариства Супруненко Любов Анатолiївна СН № 528147, виданий Iрпiнським МВГУ МВС України в Київськiй областi 07.05.1997 09.09.1997 16 520 0.13485000000 % 16 520 0 0 0
Член Наглядової ради Шкабара Альона Євгенiвна СО № 829143, виданий Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi 18.12.2001 10.05.2006 1 225 000 9.99910000000 % 1 225 000 0 0 0
Член наглядовоїї ради Костюк Наталя Євгенiвна МЕ № 929448, виданий Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi 19.03.2009 18.01.1999 1 225 000 9.99910000000 % 1 225 000 0 0 0
Голова Наглядової ради Огiрчук Людмила Филимонiвна СО № 600396, виданий Харкiвське РУГУ МВС України в м. Києвi 25.04.2001 09.09.1997 19 400 0.15835000000 % 19 400 0 0 0
Генеральний директор Шкабара Євген Iванович СН № 362563, виданий Харкiвське РУГУ МВС України в м.Києвi 12.12.1996 09.09.1997 4 820 900 39.35070000000 % 4 820 900 0 0 0
Усього   7 306 820 59.64210000000 % 7 306 820 0 0 0
Опис