ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
Проектування енерготехнологiчних роздiлiв та систем паливо(енерго)використання  висновок 10/15  18.11.2005  Урядовий орган державного управлiння Державна iнспекцiя з енергозбереження по Київськiй областi  11.05.2013 
Оцiночна дiяльнiсть  сертифiкат № 6147/07  27.05.2010  Фонд державного майна України  27.09.2013 
Дiяльнiсть з ведення власного реєстру  АВ №533947  19.05.2010  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  26.02.2012 
Дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури  АВ №514158  18.06.2010  Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України, Державна архiтектурно-будiвельна iнспекц  15.06.2015 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування Місцезнаходження (поштова адреса)