ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Основні відомості

Скорочене найменування ПрАТ "Укргiпроцукор" 

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва А01 № 648683 
Дата видачі 18.06.1997 
Орган, що видав свідоцтво Печерська районна у м.Київi державна адмiнiстрацiя 
Зареєстрований статутний капітал 3 062 744.00 
Сплачений статутний капітал 3 062 774.00 

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 
МФО банку     300335 Рахунок    2600213388 
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 
МФО банку    300335 Рахунок    2600213388 

Основні види діяльності
Код за КВЕД Вид діяльності
74.20.1  Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу 
74.20.3  Дiяльнiсть у сферi геодезiї, гiдрографiї та гiдрометеорологiї 
70.20.0  Здавання в оренду власного нерухомого майна