ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 04.05.2016

Особлива інформація на 04.05.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2016Припинено повноваженняГолова Наглядової радиОгірчук Людмила ФилимонівнаСО, 600396, 25.04.2001, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві0.1584
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів товариства 29.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень особового складу наглядової ради. Посадова особа Огірчук Людмила Филимонівна (паспорт: серія СО номер 600396 виданий 25.04.2001 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,1584%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років.
29.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКостюк Наталя ЄвгенівнаМЕ, 929448, 19.03.2009, Дарницький РУГУ МВС України в м. Києві9.9991
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів товариства 29.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень особового складу наглядової ради Посадова особа Костюк Наталя Євгенівна (паспорт: серія МЕ номер 929448 виданий 19.03.2009 р. Дарницький РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 9,9991%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років
29.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПолякова Альона ЄвгенівнаТТ, 141768, 01.11.2012, Дарницький РВ ГУДМС України в м. Києві9.9991
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів 29.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень особового складу наглядової ради. Посадова особа Полякова Альона Євгенівна (паспорт: серія ТТ номер 141768 виданий 01.11.2012 р. Дарницький РВ ГУДМС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 9,9991%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років
29.04.2016Припинено повноваженняРевізор акціонерного товаристваСупруненко Любов АнатоліївнаСК, 528147, 07.05.1997, Ірпінський МВГУ МВС України в Київській області0.1348
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів товариства 29.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень ревізора товариства. Посадова особа Супруненко Любов Анатоліївна (паспорт: серія СК номер 528147 виданий 07.05.1997 р. Ірпінський МВГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, припинила повноваження. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,1348%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 15 років
29.04.2016ОбраноГолова Наглядової радиОгірчук Людмила ФилимонівнаСО, 600396, 25.04.2001, Харківський РУГУ МВС України в м. Києві0.1584
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів товариства 29.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі формування особового складу наглядової ради товариства на наступний термін. Огірчук Людмила Филимонівна (паспорт: серія СО номер 600396 виданий 25.04.2001 р. Харківський РУГУ МВС України в м. Києві) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,1584%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради
29.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиКостюк Наталя ЄвгенівнаМЕ, 929448, 19.03.2009, Дарницький РУГУ МВС України в м. Києві9.9991
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів товариства 29.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі формування особового складу наглядової ради на наступний термін Костюк Наталя Євгенівна (паспорт: серія МЕ номер 929448 виданий 19.03.2009 р. Дарницький РУГУ МВС України в м. Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 9,9991%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради
29.04.2016ОбраноЧлен Наглядової радиПолякова Альона ЄвгенівнаТТ, 141768, 01.11.2012, Дарницький РВ ГУДМС України в м. Києві9.9991
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів товариства 29.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі формування особового складу наглядової ради товариства на наступний термін. Полякова Альона Євгенівна (паспорт: серія ТТ номер 141768 виданий 01.11.2012 р. Дарницький РВ ГУДМС України в м. Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 9,9991%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради.
29.04.2016ОбраноРевізор акціонерного товаристваСупруненко Любов АнатоліївнаСК, 528147, 07.05.1997, Ірпінський МВГУ МВС України в Київській області0.1348
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів товариства 29.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі обрання ревізора товариства на наступний термін. Супруненко Любов Анатоліївна (паспорт: серія СК номер 528147 виданий 07.05.1997 р. Ірпінський МВГУ МВС України в Київській області) обрано на посаду Ревізор акціонерного товариства. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,1348%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ревізор акціонерного товариства.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.